Traduccions ar aranés

Traductors d’aranés

Pedarròs Delaurens, Montse
Tel. 932051532
bossost@teleline.es

Carrera Baiget, Aitor
Tel. 973 445471, 652030939
occitania@cataloniamail.com

Barès Moga, Verònica
Tel.973641921, 699967815

Monge, Maria
Tel. 659699961
m.mongetrd@gmail.com

Piqué Busquet, Anna
Tel. 937277433
apique5@xtec.cat

Fernández Anglada, M. Josè
Tel. 973642624, 973640068
mfern324@xtec.cat
misharnon@hotmail.com

Medan Valley, Fabienne
Tel. 973647250
fmedan@xtec.cat

España Consul, Lourdes
Tel. 973644395, 616316327
lespana@xtec.cat

Salgueiro Pujós, Ròsa Maria
Tel. 973640447, 699709997
rsalguei@xtec.cat

Segalàs Mir, Miquel
Tel. 973641762, 973641874
msegalas@xtec.cat

Vergés Bartau, Frederic
Tel. 973641458, 973640078
fverges@xtec.cat

Salomon Romero, Elisa
Tel. 934567219
esalomo2@xtec.cat